Projektrapport – Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Under 2012 samarbetade ABF Stockholm med Pernilla Näsfors, Natalia Medina och Terese Raymond i ett projekt som syftade till att öka den digitala delaktigheten i Sverige genom att inkludera digitala verktyg i ABF:s bildningsverksamhet. Projektet finansierades av Internetfondens fokusområde Digital Delaktighet och var en del av Kampanjen Digidel 2013.

Läs projektrapporten för mer information om ABF Stockholms initiativ att inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildningen.

Tidigare fanns ett antal kategoriserade samlingar av digitala verktyg här på Digitalkunskap.se som en del av det projektet. Vi har för tillfället valt att avpublicera dessa då de blivit inaktuella.
  Foto: GGM11 2011-05-21 av Kristina Alexanderson, Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)