Digitalkunskap
Effektiva & inspirerande digitala verktyg
Show MenuHide Menu

Samarbete, projektutveckling och lärande

Digitalkunskap startades av Terese Raymond och Pernilla Näsfors. Tanken var att erbjuda utbildningar och guider om digitala verktyg för samarbete, projektutveckling och lärande. Under 2012 förstärktes teamet med Natalia Medina.

På grund av andra uppdrag under 2013 ligger Digitalkunskaps utbildningsverksamhet på is. Vi hoppas ändå att du hittar relevant information här på bloggen.

Tillsammans med ABF Stockholm genomförde vi under förra året (2012) ett projekt med syfte att öka den digitala delaktigheten i Sverige genom att inkludera digitala verktyg i ABF:s bildningsverksamhet. Projektet finansieras av Internetfondens fokusområde Digital Delaktighet och är en del av Kampanjen Digidel 2013. Här till höger hittar du länkar till allt material som vi sammanställde under projekttiden. Du kan även ta del av samtliga föreläsningsanteckningar och den avslutande projektrapporten.