Digitala verktyg i folkbildning

Tillsammans med ABF Stockholm genomförde Pernilla Näsfors, Terese Raymond och Natalia Medina ett projekt med syfte att öka den digitala delaktigheten i Sverige genom att inkludera digitala verktyg i ABF:s bildningsverksamhet. Projektet finansierades av Internetfondens fokusområde Digital Delaktighet och är en del av Kampanjen Digidel 2013. Projektet avslutades i december 2012. Här är projektrapporten.

Under våren 2012 genomförde Pernilla Näsfors, Terese Raymond och Natalia Medina åtta tematiserade träffar. Du hittar dokumentation från samtliga träffar via länkarna nedan.

Vid frågor om projektet, kontakta Maria Asplund-Sandell på ABF, tel. 08-453 41 11.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara